Konesillan arvot

Asiakaslähtöisyys

•Vanhojen asiakkaiden jatkuvasti kasvava osuus, tavoitteena 70% vuoteen 2025 mennessä.

•Palaute otetaan nöyrästi vastaan, ja asiakkaat ovat keskiössä. Arvostamme asiakkaitamme ja pyrimme ajattelemaan heidän parastaan. Haluamme, että he ovat tyytyväisiä palveluihimme ja tuotteisiimme.

Tuloksellisuus

•Liikevaihto/per henkilö 1,5milj. Eur

• Kannattava yhtiö mahdollistaa investoinnit tuotantotiloihin ja välineisiin, sekä työympäristöön, joka mahdollistaa entistä laadukkaamman tuote- ja palvelutarjonnan. Tuloksellisuuteen pyrkiminen näkyy tehokkaassa toiminnassa ja nopeissa ongelman ratkaisuissa.

•Palkkauksessa huomioidaan yksilöiden kehittyminen tehtävässään.

Vastuullisuus

•Olemme kotimainen yritys, joka noudattaa kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita. Olemme totuudenmukaisia ja sanomme asiat niin kuin ne ovat. Toimimme vastuullisesti niin ympäristöä, yhteiskuntaa kuin henkilöstöäkin ajatellen.

•Olemme joustavia toiminnassa niin kaupanteossa kuin jälkimarkkinoinnissakin. Hinnoittelussa toimitaan vastuullisesti koskien kaikkia asiakassuhteita käsittäen uudet ja vanhat asiakkaat.

Rohkeus

•Hallittuja riskejä otetaan koskien uusia tuoteryhmiä, työmenetelmiä, sekä toiminnan kasvua ja kehittymistä.

•Haluamme olla halutuin kumppani kaupankäynnissä ennakkoluulottomalla asenteella koskien asiakkaiden vaihtolaitteita ja hankittavan koneen varustelutoiveita. Paras valikoima eri hintaluokissa erilaisia maanrakennuskoneita.

•Työyhteisö oppii yrityksen ja erehdyksen kautta, ja virheitäkin saa tehdä. Yritys haluaa ennakkoluulottomasti olla oman toimialansa kehityksen kärjessä.