Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Konesilta Oy
Huoltotie 5, 86710 KÄRSÄMÄKI
puh. 0400 417 423
https://www.konesilta.fi
ville.kyllonen@konesilta.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ville Kyllönen, Konesilta Oy

Rekisterin nimi

Konesilta Oy Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelijä

Konesilta Oy:n asiakkaiden palveleminen maanrakennuskonekauppaan liittyvissä asioissa.
Tietoja käsittelee ainoastaan Konesilta Oy:n henkilökunta.

Rekisterin tietosisältö

• asiakkaan/yrityksen nimi, y-tunnus/henkilötunnus ja yhteystiedot
• asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö/edunvalvoja
• laskutusta koskevat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö/yritys itse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan/yrityksen tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan/yrityksen lupaa.
Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja
vakuutuslaitoksille tarpeen niin vaatiessa.
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiset arkistot säilytetään lukittavassa tilassa lukollisessa kaapissa. Sähköisessä muodossa olevat arkistot
säilytetään koneella, jonka pääsyyn vaaditaan salasanat.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat asiakastietonsa.

Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan tiedon korjaaminen tai poisto ilman viivytystä.

Vaatimus tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.